Stadsbeschrijving Franco de Vrije
63

Ongeprivilegieerde kerken

..........
2. De arminianen ofwel remonstranten worden zo genoemd naar de belangrijkste geschilpunten en bezwaarschriften die zijn overgeleverd. Zij bezitten een groot vierkant gebouw dat zijn ingang naar de Gouwe heeft en zijn uitgang op de Raam.