Stadsbeschrijving Adriaen Vereyck
43v

Op 21 december 1592 is van stadswege het grote huis en erf verkocht dat afkomstig is van het Clarissenklooster, gelegen aan de zuidzijde van de Nieuwe Haven. Het is in acht stukken verdeeld, binnenshuis afgetekend en buiten afgepaald. Het strekt van voornoemde straat tot achter aan de kerk en de doornen heg. Voorwaarde is dat bij elke partij een rente van 6 gulden per jaar bij de verkoop wordt ingehouden. De verkoper zal beginnen aan de oostzijde en zo verder naar het westen zoals ze naast elkaar liggen.