Voorheen Sint-Agnietenklooster

Stadsbeschrijving Adriaen Vereijck
43r

..........
Ook zijn nog acht percelen verkocht aan het eind van de bovenvermelde drie, op het terrein van het Agnietenklooster. Elk van de percelen is aan de straatkant ongeveer 16 roedevoeten breed en aan de achterkant ongeveer 15½ roedevoet. Het achterste perceel, liggende bij de brug, is ongeveer 20 roedevoeten breed, en het strekt zich uit vanaf de straat tot aan de stedelijke watergang. De percelen zijn verkocht op voorwaarde dat er op ieder perceel een vierkant pand wordt gebouwd.