Voorheen de Grote of Latijnse School

Stadsbeschrijving Adriaen Vereijck
25r

De Grote School, nu het Boterhuis genaamd
In 1407 heeft Gouda voor 35 gouden Engelse nobels het huis van Lauwe Jacobsz aan de Regenboog gekocht en daarin een school gevestigd. Op het pand zal blijven staan in gangbaar kleingeld 4 pond en 5 schelling aan rente en de pacht aan de landheer.