Guicciardini (Latijnse druk)
191

..........
De stad heeft een paar bijzondere gebouwen, in de eerste plaats een kerk, langer en groter dan enige kerk elders, een kerk die zelfs een paar voet langer is dan de Dom van Keulen. De kerk viel vroeger op door zijn zeer hoge torenspits, maar is (zoals de natuur niet toestaat dat in menselijke aangelegenheden iets langdurig of blijvend is) in het jaar des Heren 1552 op 12 januari door blikseminslag getroffen en afgebrand. Daarbij gebeurde, ongetwijfeld van godswege, een wonder. Rondom de kerk stonden toen rietgedekte huizen maar deze bleven gespaard voor de bliksem. De brand is vastgelegd in de volgende verzen van Adriaan de Jonghe, in een distichon:
“Het was de twaalfde dag van Janus, het negende uur in de avond
Toen de heilige tempel van Johannes vernield werd door Vulcanus (het vuur)”.
Daarna is de kerk dankzij veel werkzaamheden en investeringen prachtig hersteld, het stelt de luister en omvang van vroeger tijden in de schaduw. De glazen van de kerk zijn bijna allemaal vervaardigd door twee broers, Dirk en Wouter Crabeth, sublieme kunstenaars op het gebied van het brandschilderen, afkomstig uit Gouda. Hun glazen worden bijna in heel Europa bewonderd. Dit alles werd mogelijk door de vrijgevigheid van zeer machtige koningen en vorsten, zowel wereldlijke als kerkelijke en door heren van de Staten van Holland, steden en colleges.