Govaert van Ghemen

images/GOS/boekprod/vGhemen-lantsloet-1902-facs.jpg

Dit boekje met de titel Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelen Lantsloet ende die scone Sandrijn werd door drukkerij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage herdrukt. Het enige in 1902 bekende exemplaar berust in de Stadsbibliotheek te Lübeck. Het boek bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland. Er staan mooie platen in en het is 21 cm hoog (depot 572 B 54)

Bladerboek Lantsloet en Sandrijn