Govaert van Ghemen

images/GOS/boekprod/ghemen-lantsloet-1902-facs.jpg

Dit boekje met de titel Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelen Lantsloet ende die scone Sandrijn werd door drukkerij Martinus Nijhoff te 's Gravenhage herdrukt. Het enige in 1902 bekende exemplaar berust in de Stadsbibliotheek te Lübeck. Het boek bevindt zich in het Streekarchief M-H. Er staan mooie platen in en het is 21 cm hoog (depot 572 B 54)

Bladerboek Lantsloet en Sandrijn