Wapenboek

0200_519_000v

Blader door het wapenboek uit 1825 waarin 'De Wapens van de Heeren Raden in de Vroedschap der Stad Gouda' van 1618-1795 zijn verzameld.

Het is een register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap. De wapens zijn verzameld door Jacob van Dijk in 1825.

Het bevat:

  • fol.  1-24 = 284 wapens
  • fol. 26-33 = index op achternamen en een aantekening inzake de index
  • fol. 34-36 = aantekeningen
  • tussen fol. 36 en 37 is een uitslaand blad ingeplakt, waarop 28 getekende (ongekleurde) wapens van de vroedschapsleden uit 1747, getekend door J. v. Oije
  • fol 37-56 = aanvullingen en correcties, opgemaakt door burgemeester dr. K.F.O. James, 1942-1943 (gedeeltelijk met tekeningen)
  • voorin (ingeplakt, zie afbeelding) een prospectus voor de uitgave van een wapenboek (op basis van dit handschrift), 1828.

Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland.
SAMH, Collectie varia (0200), inventarisnummer 519

Bladerboek van het wapenboek

Hieronder staan de facsimile's van de titelpagina en 24 pagina's met de (familie-)wapens.

Tags: Overig Publicatie website Publicatie facsimile's