Begrippenlijst

Hier volgt een uitleg voor begrippen die op diverse plaatsen voorkomen in de handschriften die toegankelijk zijn gemaakt (#bronverwijzing).