Artikelen bij eLaborate publicaties

Inleiding Stadsbeschrijvingen

Gouda op Schrift (GOS) wil bronnen tot 1800 over of uit Gouda, of met een relatie tot Gouda, toegankelijk maken en wordt daarbij financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL), de vriendenstichting van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH).

Binnen GOS houden circa 40 goed geïnstrueerde vrijwilligers zich in groepjes bezig met digitaliseren, transcriberen, hertalen en onderzoeken van Nederlandse en Latijnse bronnen. De bewerkte teksten worden door deskundigen in GOS bekeken op juistheid van notatie en interpretatie en neerlandici en tekstschrijvers zorgen voor een goed leesbare hertaling.