Artikelen bij eLaborate publicaties

Inleiding Stadsbeschrijvingen

Gouda op Schrift (GOS) is een zelfstandig opererend project binnen de Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL), de vriendenstichting van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH). Gouda op Schrift wil bronnen tot 1800 over of uit Gouda, of met een relatie tot Gouda, toegankelijk maken.

Binnen GOS houden ruim 40 goed geïnstrueerde vrijwilligers zich in groepjes bezig met het digitaliseren, transcriberen, hertalen en onderzoeken van Nederlandse en Latijnse bronnen. De bewerkte teksten worden door deskundigen in GOS bekeken op juistheid van notatie en interpretatie. Een redactiecommissie van neerlandici en tekstschrijvers zorgt voor een goed leesbare hertaling.