Jeugdgedichten Erasmus

De gedichten waarvan wordt aangenomen, dat Erasmus die in zijn Goudse periode geschreven heeft, zijn voornamelijk te vinden in twee handschriften. Het ene handschrift wordt bewaard op het Streekarchief Midden-Holland in Gouda (signatuuur 2316 F 6), het andere op de Universiteitsbibliotheek in Tilburg (signatuur KHS D 141). De eerste vier gedichten zijn afkomstig uit het Goudse handschrift, de beide grafschriften uit het Tilburgse handschrift.

Het Erasmus Genootschap Gouda, de Drukkerswerkplaats en de werkgroep Latijn van Gouda op Schrift hebben gezamenlijk het boekje 'U die hierlangs loopt, sta stil en lees deze verzen' tot stand gebracht waarin de onderstaande jeugdgedichten van Erasmus zijn opgenomen. Dit boekje werd gepubliceerd aan de vooravond van de tentoonstelling 'Erasmus: ik wijk vor niemand' in 2016 in Museum Gouda.

Tags: Latijn Publicatie website