Lofrede Albert Zas

Aan het eind van zijn Lofrede op de stad Gouda (1695) wordt Albert Zas zelf geprezen door conrector R. Ketel van de Goudse Latijnse School.

Albert Zas schreef ter gelegenheid van de promotie en diploma-uitreiking aan de Latijnse School op 14 juli 1695 een lofrede op de stad Gouda Oratio in laudem urbis Goudae, Gouda, Bockhoven, 1695. Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland.
SAMH, signatuur 596 G 90

Aan het eind van de lofrede laat de conrector van de Latijnse School, C. Ketel de volgende woorden drukken:

Voor de jonge heer Albert Zas vanwege zijn niet aflatende ijver en edel karakter ter gelegenheid van het uitspreken van zijn openbare lofrede op de stad Gouda.

Jij die je verdiept hebt in de Griekse en Latijnse Minerva,
Geboren onder het gelukkig gesternte van jouw Gouda
Dat jij evenzeer prijst als je door haar geprezen wordt.
Moge jij haar tot eer strekken en zij jou. R. Ketel, conrector.

Hieronder ziet u links de foto's van de oorspronkelijke Latijnse tekst uit het boekje van Albertus Zas. Aan de rechterkant staat de vertaling met de noten. Deze vertaling is gemaakt door de Latijnse groep van Gouda op Schrift.

Tags: Latijn Publicatie website