Kroniek Collatiehuis

In de kroniek van het Collatiehuis verhaalt Hendrik van Arnhem over de moeilijke start van de gemeenschap van Broeders des Gemenen Leven en de verbeteringen die hij later aanbracht.

Het Cartularium van het Collatiehuis is aangelegd in ca. 1469 (vóór 1483) en bijgehouden tot 25 mei 1528; met aantekeningen, meest van financiële aard, tot ca. 1 november 1543. In dat jaar begon Hendrik van Arnhem de kroniek op te stellen, die het laatste gedeelte van het handschrift uitmaakt. Verschillende oorkonden zijn met dezelfde hand geschreven.

Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland.
SAMH, Archieven van de kloosters te Gouda (0091), inventarisnummer 17

Hieronder staan de facsimiles met bijbehorende vertaling van het handschrift dat gaat over de stichting en de eerste ontwikkelingen van het klooster van de broeders in Gouda. Voor de vertaling is gebruikgemaakt van een bestaande transcriptie.

Tags: Latijn Publicatie website