Theodoor van Abbesteech

wapen TheodoorVanAbbesteech

Kort na 1700 schreef Theodoor van Abbesteech de geschiedenis van Gouda. Het origineel is er niet meer, maar we hebben wel een kopie uit 1758.

"Versameling van veelerhande saaken en geschiedenissen, dienende to onderrigtinge, of nader ondersoek van de geleegentheid, oudheid, heeren, regeeringe, gebouwen, geestelijke en wereldlijke bijzonderheeden en saaken der stadt Goude ...". Dit alles werd verzameld door Theodoor van Abbesteech in 1701.

Voor het historische gedeelte heeft hij uit diverse bronnen en archiefstukken geput waaronder het zogenoemde Memorieboekje van Vereyck.

De beschrijving van Gouda berust waarschijnlijk grotendeels op eigen waarneming, hoewel bijvoorbeeld de uitleg van de Goudse glazen ook op een geschreven/gedrukte bron terug kan gaan.
Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland.
SAMH, Collectie (legaat) Kemper (0096), inventarisnummer 150

Bladerboek van Veelerhande saaken

Tags: Stadsbeschrijving Bladerboek facsimile's