wapen TheodoorVanAbbesteech

Het handschrift Aantekeningen van Van Abbesteech is geschreven in het begin van de 18e eeuw. Het bevat een hoofdtekst en een later meegebonden voorwerk.

Dit voorwerk heeft als titel ‘Extracten uit het Vroedschapboek der Stad Gouda’. Dit moet de reden zijn dat het hele handschrift tijdenlang ten onrechte Vroedschapboek is genoemd. Het bevat een bonte verzameling teksten, die wel allemaal Gouda tot onderwerp hebben.
Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (SAMH, Collectie varia, inventarisnummer 0200. 10500).

Bladerboek Aantekeningen van Van Abbesteech