Cartularium Margaretha

0091_95_12r

In hetzelfde handschrift wordt de Kroniek gevolgd door het Cartularium (vanaf fol. VIIv[bovenaan]) met daarin onder meer de privileges en financiën.

De Kroniek vormt één geheel met het Cartularium. Ze zijn vervat in hetzelfde handschrift. Dat gegeven is een interessant aspect van de nalatenschap van het Margarethaklooster, waarover meer staat te lezen in het artikel van Koen Goudriaan dat wij hier hebben opgenomen.
Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland.
SAMH, Archieven van de kloosters te Gouda (0091), inventarisnummer 95

Blader door het cartularium

Tags: Bladerboek facsimile's