De zogenoemde Erasmusnotitie is van een onbekende kloosterling uit Stein bij Gouda. Er staat een passage in die heel wat pennen heeft losgemaakt.

In een handschrift in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Librije, 1424. 14, [olim 2316 F 4]) staat op fol. 33r-36r een notitie over Erasmus. Het handschrift, dat dateert uit de jaren tachtig of negentig van de 16e eeuw, is geschreven door een van de monniken van het klooster Stein, hetzelfde klooster waar Erasmus was ingetreden. Het eerste gedeelte van dit handschrift wordt ingenomen door excerpten uit Cornelius Loos' De illustribus scriptoribus huius temporis (over de illustere schrijvers van deze tijd), een boek dat in 1581 in druk verschenen was. Eén van die illustere schrijvers was Erasmus, en ook van hem staat er een biografie in.

In deze Latijnse notitie staat informatie die een rol speelt in het debat over de geboorteplaats van de beroemde humanist. Al met al is het niet veel en de mededeling over Erasmus' afkomst omvat maar enkele regels. Lees verder in het artikel De notitie over Erasmus door J.W. Klein in het blad Tidinge (oktober 2006) van de Historische Vereniging Die Goude. Daar leest u wat er in de notitie staat over Erasmus en diens geboorteplaats en wat nu de verontwaardiging van de schrijver heeft opgewekt.

Hieronder staat een aantal getranscribeerde en vertaalde passages uit het handschrift (oude foliëring).
30r-32v : korte biografie van Erasmus
33r-36r : notitie over Erasmus
86v : korte biografie van Snoij