Dialogen 121-122 Mensen

121. de kuise man die door een onreine vrouw bedrogen wordt

122. de levende mens en de dood

122r