Foto's

Sinds november 2011 zijn er veel foto's gemaakt over bijeenkomsten, presentaties en vergaderingen van Gouda op Schrift. Hieronder wordt daarvan een selectie weergegeven.

2011

Het Project Gouda op Schrift is een particulier initiatief, waaarbinnen alleen maar vrijwilligers werkzaam zijn. Na een paleografiecursus (via de 'Stichting Vrienden van Archief en Librije') zijn een aantal cursisten onder begeleiding verder gegaan met de transcriptie waaraan gewerkt werd tijdens de cursus. Dat was het manuscript waarin Franco de Vrije rond 1700 een stadsbeschrijving van Gouda heeft opgeschreven. Eind 2011 was de transcriptie compleet en begon de hertaling.

Ter versterking van de groep werd een oproep geplaatst in de Goudse media. De respons was overweldigend. Er meldden zich ruim 60 enthousiaste vrijwilligers. In november werd een vrijwilligersorganisatie opgericht die projectmatig zou gaan werken. Het doel was om de moeilijk toegankelijke bronnen over Gouda of met een relatie tot Gouda (tot 1800) te transcriberen, te vertalen, te annoteren en waar nodig verder te onderzoeken.

Op 24 november 2011 werd de eerste bijeenkomst gehouden met alle aangemelde vrijwilligers. Gouda op Schrift was een feit. Enige weken later werden de transcriptiegroepen gevormd, waaronder een Latijnse groep. Een fotogroep ging de manuscripten voor de transcriptiegroepen fotograferen. Begin 2012 ging de website online.