Rotterdamsche poort

FRANCO DE VRIJE

62

De torens van deze stad, zowel kleine als grote zijn de navolgende:
...........
De toren van de Potters-, Kleijweg- en Dijkspoorten
...........
Vier van deze zijn voorzien van slaguurwerken, nl. die van Sint Jan, Sint Joost, Onze-Lieve-Vrouwe en de Dijkspoort.