Middelpoort

PAULUS DONCKER

86

Op 1 juni 1642 rond 7 uur ’s avonds arriveerde in Gouda hare majesteit, bij Gods genade, koningin van Engeland, Schotland, Frankrijk en Ierland. Zij was op doorreis naar de Schans van Voorne, waar de Prins van Oranje (Frederik Hendrik) was gelegerd. (De koningin is Henriëtte Maria, dochter van de Franse koning en echtgenote van koning Karel I van Engeland.)

FRANCO DE VRIJE

64

De Veerstalpoort is fraai gebouwd en heeft zijn naam te danken aan de paardenstallen die geplaatst zijn buiten de stadsmuren ten behoeve van het IJsselveer. In de poort is een beeltenis van Hercules aangebracht, zonder dat mij daarvan ooit de reden is gegeven. Hij is gebouwd in het jaar 1624.