Tuchthuis

ADRIAEN VEREYCK

42r

Op 3, 4 en 5 maart 1593 is door de burgemeesters en de trezoriers van stadswege het hele Catharijneklooster verkocht in meerdere percelen, zowel met huizen als grond. Het kreeg de naam bij de verkoopveiling van Korte en Lange Geuzenstraat. En het materiaal van twee huizen die op de Lange Tiendeweg staan is verkocht om afgebroken te worden voor het gemak en de doorgang van de Geuzenstraat.

PAULUS DONCKER

106r

Op 3, 4 en 5 maart 1593, hebben de burgemeesters en de trezoriers van de stad het gehele Catharinaconvent in verschillende percelen verkocht. Zowel de huizen als de erven kregen bij de veiling de naam ´de Korte Geuzenstraat´ en ´de Lange Geuzenstraat´.
Tevens zijn de materialen van twee huizen gelegen aan de Lange Tiendeweg verkocht om afgebroken te worden teneinde een doorgang naar de Geuzenstraat te creëren.

FRANCO DE VRIJE

62

De torens van deze stad, zowel kleine als grote zijn de navolgende:
............
9 De toren van Sint Catharina, nu de Turfkerk