Looihal

FRANCO DE VRIJE

62

De torens van deze stad, zowel kleine als grote zijn de navolgende:
.............
De toren van de collatiebroeders, nu Looihal