Weeshuis

KRONIEK MARGARETHAKLOOSTER

1v

En toen zij hen een paar jaar aan de westkant van de straat die toen in de volksmond de Hofstraat, maar nu de Spieringstraat heet, had laten wonen, heeft ze uiteindelijk, toen het aantal personen groeide, vanwege het gebrek aan ruimte van de voornoemde plaats, met hun aller instemming en met goedvinden van de raad van vooraanstaande mannen in het jaar des heren 1393 voor hen woonruimte verworven aan de andere kant van dezelfde straat, dus aan de oostkant, deze verbouwd en geschikt gemaakt voor menselijke bewoning. Deze plaats grensde aan de zuidkant aan het terrein van Simon de Leedige.

JOHAN BLAEU

5

Ook is er een aalmoezeniershuis, waar men aalmoezen aan de behoeftigen uitreikt en de wezen van onbekenden onderhoudt. Deze werd in het jaar 1586 gesticht en is door de goede orde en liefdadigheid van de burgers in korte tijd van middelen voorzien, die nodig zijn voor het onderhoud van de armen. Hieruit blijkt dat de inwoners van Gouda altijd zeer veel initiatief hebben getoond om de behoeftigen te helpen.

FRANCO DE VRIJE

120

Het Aalmoezeniershuis, aldus genoemd naar de aalmoezen die volgens de beginselen van de stichting gegeven waren, is naar alle waarschijnlijkheid opgericht naar het voorbeeld van het Oude Patershuis van de collatiebroeders. De Patersteeg heeft hiernaar nu nog zijn naam. Het huis is gesticht ter verlichting van het overvolle weeshuis en bedoeld om op dezelfde wijze de ouderloze wezen boven de ....... jaar te helpen, te verzorgen en te onderwijzen net zoals men in genoemd huis vanwege dezelfde basisregels verplicht is te doen voor wezen onder de genoemde leeftijd, die tegenwoordig ten getale van ...... zijn.
Het gebouw heeft noch aan de buitenkant noch aan de binnenkant iets aanzienlijks of bijzonders in zich. Van binnen is het één grote vierkante ruimte met eet- en slaapkamers eromheen, die eenzelfde functie hebben als die in het Weeshuis. Aan de buitenkant heeft de ingang naast het jaar van zijn stichting 16 het volgende opschrift.