Roomsche Kerk

FRANCO DE VRIJE

95

De Gasthuiskerk of -kapel wordt zo genoemd omdat deze naast en op de grond van het Catharina Gasthuis is gelegen en ook omdat hij ten dienste van de zieken van dit Gasthuis stond. Hij is waarschijnlijk van dezelfde ouderdom als het Gasthuis, dat aangegeven wordt met het jaartal 1408 toen de regenten van de Gasthuiskapel in het levensonderhoud van priester ................ voorzagen. Na de brand in het jaar 1552 werden de jaarlijkse missen en de herdenkingsdiensten met alles wat daarmee te maken heeft, naar de Gasthuiskerk overgebracht. Deze diensten vonden vóór die tijd gewoonlijk in de Sint-Janskerk plaats.
Naderhand toen de Gasthuiskerk of -kapel door ouderdom vervallen was, is deze herbouwd in het jaar ....... in de staat waarin zij tegenwoordig kan worden gezien. Het is een middelmatige kerk, langer dan breed, zonder enige bijzonderheden en zij wordt zondagsmorgens en -'s avonds alsmede doordeweeks dinsdags gebruikt door de Waalse gemeente aldaar en 's middags dient zij voor de diensten van de Nederduitse gemeente.