Roomsche Kerk

FRANCO DE VRIJE

63

Ongeprivilegieerde kerken
.................
De papisten of roomsgezinden bezitten, vanwege de toelating tot de vrije republiek, vijf kerken die alle particuliere huizen zijn; twee tot de geestelijke orde behorend en drie tot de wereldlijke.
...................
De minderbroeders, in de Keizerskroon hebben hun ingang aan de Gouwe en hun uitgang aan de Keizerstraat.