Almanak

almanak

In het Streekarchief M-H ligt een Almanak uit 1788. Daarin staat een verslag over de aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis in 1787.

Juist die bijzonderheid dat het ging om een Almanak afkomstig uit het jaar na deze historische aanhouding, deed de Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL) besluiten om dit almanakje aan te kopen voor de archiefbibliotheek. In de historische kalender van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage lezen we daarover:

'Aan het einde van de achttiende eeuw is het in Nederland onrustig. De patriotten, die meer democratie willen, eisen het vertrek van stadhouder Willem V. De Oranjegezinden daarentegen willen juist dat de stadhouder blijft. Wegens rellen in Den Haag besluit de stadhouder de residentie te verlaten en zoekt zijn toevlucht in Nijmegen. Zijn vrouw, Wilhelmina van Pruisen, is het niet eens met deze vlucht. Vanuit Nijmegen onderneemt zij de tocht naar Den Haag om de Staten van Holland ertoe over te halen de stadhouder te vragen om de orde in het land te herstellen. Haar reis naar Den Haag verloopt echter niet zoals zij hoopt. Vlakbij het riviertje de Vlist wordt zij aangehouden door het Goudse vrijkorps. Het vrijkorps brengt haar naar Goejanverwellesluis waar zij enige tijd wordt vastgehouden. Wilhelmina krijgt te horen dat zij niet verder mag reizen en moet onverrichter zake naar Nijmegen terugkeren. (MB)'

Blader door een deel van de almanak