Cartularium

M-cart-12r

In hetzelfde handschrift, inventarisnummer 95, wordt de kroniek gevolgd door het cartularium met daarin onder meer de privileges en financiën.

De kroniek vormt één geheel met het cartularium. Ze zijn vervat in hetzelfde handschrift. Dat gegeven is een interessant aspect van de nalatenschap van het Margarethaklooster, waarover meer staat te lezen in het artikel van Koen Goudriaan dat wij hier hebben opgenomen.

Blader door het cartularium