Bibliotheek

Co-lijst

Een boekenlijst uit ca. 1438 van het Collatiehuis is bewaard gebleven. Hierop staat vermeld welke boeken priester Dirk Florisz, de stichter van het Collatiehuis, aan zijn nieuwe stichting schenkt.

Van de lijst bestaan nog diverse latere exemplaren en kopieën.